Vanliga frågor

Kan man verkligen leva på biodling?
Yrkesbiodlaren tillhör en relativt liten yrkeskår men det finns en växande grupp biodlare som livnär sig på hantverket. Som yrke har det funnits i drygt tjugo år i Sverige och är i stadigt växande. Några har biodlingen som sin enda inkomst, andra kombinerar det med annan verksamhet som jordbruk, fruktodling, gårdsbutik eller mathantverk.

Är jag för gammal?
Yrkeshögskolan ingår i den offentliga utbildningssektorn och är öppen för alla vuxna som uppfyller kraven för behörighet. Skolan har sökande i alla åldrar, lika många män som kvinnor och de kommer från alla möjliga platser – såväl geografiskt som yrkesmässigt.

Måste man har sysslat med bin?
Nej, inte alls. Utbildningen vänder sig till dig som har upptäckt binas fantastiska värld och vill ha ut mer av biodlingen än traditionell hobbybiodling. Det viktigaste är inte om du har erfarenhet av bin sedan tidigare, utan att du har för avsikt att låta bina bli en del av dina framtida arbetsinkomster. Flera av de som går på Yrkeshögskolan för biodling har ingen erfarenhet av bin när de börjar, andra har haft bin som hobby under ett antal år och ett mindre antal har erfarenhet av yrkesbiodling.

Kan man gå utbildningen samtidigt som man arbetar?
Utbildningen är en tvåårig heltidsutbildning, vilket innebär att du ska studera på egen hand mellan de obligatoriska träffarna och att du ska göra 10 veckors praktik i arbetslivet, LIA, varje år. Utbildningen har attraherat och examinerat en stor variation av personer, både med och utan annan sysselsättning och både med och utan färsk studievana. Om just du kan klara av att arbeta medan du studerar kan bara du själv svara på, men tänk på att det kan bli svårt för dig att få ihop tillvaron om du både läser på heltid, har en egen biodling som du ska ta hand om och samtidigt försöker arbeta på annat håll för att finanisiera studierna. Vi rekommenderar de studerande att använda utbildningstiden till att lära så mycket som möjligt, för att expandera sitt företag mer efter utbildningens slut.

Finns det andra alternativ?
För en del personer kan två års heltidstudier vara en omöjlighet och man skulle vilja hitta en annan studieform. Det finns ingen direkt motsvarighet till Yrkeshögskolan för biodling men Biodlingsföretagarna (BF) och Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) har kurser för sina medlemmar och vid SLU i Uppsala ges varje år kursen Bin, biodling och pollinering (7,5 hp). Några gymnasieskolor, främst naturbruksgymnasier ger ibland kurser i biodling inom ordinarie program och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) bedriver studiecirklar i biodling på många håll runt om i landet.

Hur många bisamhällen behöver man för att kunna leva på det?
Lönsamheten i en yrkesbiodling är individuell beroende på var i landet biodlingen finns samt vilken inriktning på verksamheten och vilka investeringskostnader biodlaren har. Lönsamhet kan således inte garanteras vid ett visst antal samhällen, utan är främst ett resultat av rationell och kunskapsdriven verksamhet, baserad på var och ens egna förutsättningar.

Vad kostar utbildningen?
Yh-utbildningar har inga terminsavgifter utan de kostnader som tillkommer är främst för kurslitteratur, resor, kost och logi. Tänk på att du även kan behöva resa för att fullfölja din praktik. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN och den som går distansutbildning har även möjlighet att ansöka om merkostnadslån för boende- och reskostnader. Det innebär även en del investeringskostnader att starta upp ett biodlingsföretag, men det har inte med själva utbildningskostnaderna att göra.

Är vi alltid i Höör?
Utbildningen utgår från Höör, men kan även komma att genomföras på andra orter vid något enstaka tillfälle. Ibland tillkommer ett antal kortare resor till yrkesbiodlare och utbildningsbigårdar i närområdet.

Jag har läst företagsekonomi tidigare som jag skulle vilja tillgodoräkna mig.
Den som önskar validering av tidigare erfarenheter ska kunna visa på vad sätt dennes förkunskaper motsvarar kursens målbeskrivning genom att lämna in ett underlag till skolan för bedömning avseende tidigare studier innehållande betygsdokument, kursbeskrivning, utbildningsanstalt och lärare/examinator samt mot vilken kurs materialet ska valideras. Teoretiska kurser som åberopas för validering kan godkännas om de utgör eftergymnasiala studier inom universitet, högskola eller annan yrkeshögskola. På motsvarande sätt ska yrkeserfarenhet som önskas åberopas för validering vara väl dokumenterad med arbetsgivarintyg som beskriver kompetenskrav för aktuellt arbete, tidsperiod, arbetets omfattning och innehåll. Yrkeserfarenhet som har erhållits genom eget företagande ska vara dokumenterad på likvärdigt sätt.