Utbildningen

Utbildningens mål
Yrkeshögskolan för biodling ger dig den kunskap du behöver för att verka som yrkesbiodlare och företagare. Du får kunskap och förståelse för hur en större biodling kan bedrivas rationellt, ekonomiskt och med hänsyn tagen till gällande lagstiftning. Du får också kunskap om biodlingens produkter och tjänster, hur produkterna utvinns och förädlas. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment och en stor del av utbildningen sker genom lärande i arbete (LIA) hos yrkesverksamma biodlare. Utbildningen omfattar 400 yh-poäng, vilket motsvarar en poäng per dag och är fördelade på biodling 130 poäng, företagsekonomi 130 poäng, projektarbete 40 poäng samt praktik 100 poäng. Några av kurserna har inslag av engelska.

Efter examen
Efter examen ska du kunna arbeta självständigt i eget företag med inriktning på yrkesbiodling och ha kunskap och förståelse för yrkesbiodlingens teoretiska och praktiska förutsättningar. Det innebär kunskap om teknik, arbetsmetoder, logistik och hur du bäst kan samverka med naturens förutsättningar för att driva en yrkesbiodling rationellt och med lönsamhet. Du vet också vilka lagar och förordningar du har att förhålla dig till och du kan självständigt sköta de dagliga administrativa rutinerna och arbetet med ekonomisk planering, kontroll och styrning.

Projektarbete och gesällbrev
Yrkeshögskoleexamen i yrkesbiodling uppfyller de kunskapskrav som gäller för gesällbrev i biodlingsyrket. Gesällbrev utfärdas av Hantverksrådet efter godkännande av projektarbetet ”Mitt biodlingsföretag”. Projektarbetet knyter samman utbildningens olika delar och utgör en viktig plattform då du går vidare med eget företagande inom biodlingsbranschen.