Kort om…

Yrkeshögskolan för biodling startade år 2006 i Garpenberg, Dalarna, som en ettårig gymnasieutbildning men blev redan året därpå en tvåårig kvalifierad yrkesutbildning (KY-utbildning). Sedan år 2011 ingår utbildningen i Yrkeshögskolan (YH) och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). År 2012 tog Beeziness Intelligence AB över som anordnare och utbildningen flyttades till Höör.

 

Mejl skickas till
info@yhbiodling.se

Brev, fakturor etc. skickas till
Beeziness Intelligence AB – Yrkeshögskolan för biodling
Drottninggatan 74
252 21 HELSINGBORG

Organisationsnr: 556859-2017
Bankgiro: 772-5781
Säte: Göteborg
Företaget är godkänt för F-skatt och momsregistrerat.