Kursstarter

Yrkeshögskolan för biodling är beviljad nya utbildningomgångar med vardera 20 platser med start våren 2017 och 2018. Ansökningsblankett kommer att finnas tillgänglig på hemsidan 1 september-15 oktober.

Kommentera