Särskilt pedagogiskt stöd

Du som har svårigheter att genomföra dina studier kan få hjälp genom särskilda stödåtgärder så att du kan nå utbildningens mål. Exempel på sådant stöd kan vara anteckningsstöd, inläsning av litteratur, utökad lärartid eller teckenspråkstolk. Den som har rätt till sådant stöd bör meddela skolan snarast möjligt efter att man har blivit antagen.

Kommentera