Antagningsregler

A. Yrkeshögskolan för biodling har svenskt B-körkort som särskilt behörighetskrav.
B. Utöver det ska du ha antingen a) gymnasieexamen eller motsvarande, eller b) uppfylla kraven för reell kompetens.
C. Sökande som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.
D. Samtliga sökande ska även genomföra ett särskilt prov.

För att bli antagen behövs inga förkunskaper inom biodling.

Svenskt B-körkort
Särskilt behörighetskrav är svenskt körkort klass B. Du som har körkort utfärdat i annat land kan få det utbytt mot svenskt körkort. Kontakta Transportstyrelsen via Körkortsportalen. Den som har körkort utfärdat i Norge, Island eller i något land inom EU kan i vissa fall behålla sitt körkort, men behöver i så fall bifoga intyg från utfärdande myndighet som bekräftar att aktuellt körkort är giltigt, att det motsvarar klass B i Sverige och att körkortet inte är återkallat. Observera att alla intyg ska vara översatta till svenska (samma krav som övriga ansökningshandlingar).

Gymnasieexamen eller motsvarande
Som gymnasieexamen räknas något av följande enligt Förordning (2009: 130) om yrkeshögskolan:
1. Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (minst 2250 p). Om du är osäker på om du uppfyller kravet på gymnasieexamen eller motsvarande kan du kontakta Prövningsenheten i din hemkommun för hjälp med värdering av dina betyg.
2. Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1. Utländska gymnasiebetyg bedöms kostnadsfritt av Universitets- och högskolerådet, UHR. Se till att vara ute i god tid. Bedömning beräknas ta cirka 6 månader men kan även ta längre tid. För översättning av betygen kan du vända dig till någon av Kammarkollegiets auktoriserade översättare.
3. Att du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 

Reell kompetens
Du kan uppfylla kraven på reell kompetens genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller att du genom någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. För bedömning av reell kompetens använder skolan ett särskilt prov.

Särskilt prov
Provet är obligatoriskt för samtliga sökande och används för rangordning av de sökande.

Provet genomförs sista söndagen i oktober på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Avsatt tid för prov samt information om skolan och utbildningen är cirka 3 timmar, mellan 13-16. Provet tar 1 timme. Kunskapsnivån motsvarar gymnasiekompetens och frågorna omfattar fyra områden: svenska, engelska, matematik och datorkunskap.

Inga tidigare prov delas ut.

 

Kommentera