Utbildningsstart våren 2018

Ansökan är nu stängd.

Fram till 16 oktober 2017 var det öppet för ansökan inför start våren 2018.

12 februari 2018, startar nästa omgång av vår uppskattade utbildning som leder till yrkeshögskole­examen i yrkesbiodling och första kursträffen är veckan efter, 19-21 februari.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansökan
Läs noga igenom anvisningarna, se till att ansökningsblanketten är korrekt ifylld och att alla bilagor finns med. Ansökan ska vara Yrkeshögskolan för biodling tillhanda senast 16 oktober 2017. Sena ansökningar beaktas i mån av plats. Ofullständiga ansökningar beaktas ej.

Vidimering
Tänk på att alla handlingar som åberopas för behörighet ska vara vidimerade. Två personer, andra än du själv, intygar direkt på kopian att den stämmer överens med originalet. Uppgifter för att vidimeringen ska vara giltig är namn, personnummer, namnteckning samt telefonnummer.

Utländska betyg
Skolan kan inte validera utländska betyg. För att de ska ingå i bedömningen av behörighet måste de vara översatta och validerade. Läs mer på sidan för antagningsregler.

Informationsmöte och Särskilt prov
Undervisningen bedrivs huvudsakligen på Stiftsgården Åkersberg i Höör och söndagen 29 oktober kl. 13-16 håller skolan ett informationsmöte för samtliga som söker till utbildningen. Då får du träffa oss som står bakom Yrkeshögskolan för biodling och bekanta dig med den härliga miljön där kursträffarna genomförs. Samtidigt får alla sökande genomföra ett särskilt prov. Den som inte har möjlighet att komma till Höör, kan få beviljat att göra provet på annan ort om särskilda skäl föreligger. Kontakta oss senast två veckor före provet i så fall för instruktioner. Den som har behov av särskilt stöd i undervisningen ska kontakta skolan senast två veckor före provets genomförande så att eventuella stödåtgärder kan vidtas. Observera att provet inte kan genomföras annan dag eller annat klockslag.

Kunskapsnivån på provet motsvarar gymnasiekompetens och frågorna omfattar fyra områden: svenska, engelska, matematik och datorkunskap. Skolan lämnar inte ut tidigare prov. För att provet ska ingå som underlag för rangordning måste minst 60 % vara rätt svar.

Besked om antagning och kursstart
Antagningen sker fredagen 17 november och ett första besked mejlas alla sökande senast en vecka senare (i slutet av v. 46). Om någon lämnar återbud till erbjuden plats kan vi komma att kalla reserver fram till och med dagen före kursstart, därefter är gruppen komplett, oavsett antal. Du som blir antagen behöver även komma till första kursträffen i februari och bli inskriven på skolan.

Skolstart
Terminerna pågår v. 7 – 26 samt v. 27 – 46 båda läsåren. Obs. första kursträffen är v. 8, men räkna med att du kommer att ha att göra från och med v. 7 då terminen startar. Vi träffas 10 gånger första året och 9 gånger andra året och kursträffarna är preliminärt planerade till v. 8, 12, 16, 20, (24 första året), 28, 32, 36, 40 och 45 under 2018. Vi träffas alltid måndag eftermiddag klockan 13.00 och läser fram till onsdag lunch klockan 12.00 (år 1) eller onsdag eftermiddag klockan 13.00 till fredag lunch 12.00 (år 2).

Välkommen med din ansökan!

 

 

Kommentera